Bên cạnh việc cung cấp những dịch vụ và sản phẩm chất lượng đến cho khách hàng, trách nhiệm công đồng cũng luôn là một trong những sứ mệnh mà MSD Land đặt lên hàng đầu. Trong mọi hoạt động của mình, tôn chỉ "Tạo Giá Trị" chính là nền tảng. Quỹ từ thiện MSD được ra đời không ngoài lý do ấy, thông qua những hoạt động thiết thực chúng tôi  mong muốn chung tay cùng cộng đồng, hỗ trợ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cần sự giúp đỡ vì một xã hội phát triển và thịnh vượng.