Nhân viên thiết kế Nội thất

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Công ty               :               Công Ty Cổ Phần Thiết kế X-Architects

Bộ phận              :               Thiết kế

Chức danh          :               Nhân viên thiết kế Nội thất

Báo cáo cho        :               Tổng Giám Đốc

Giám sát              :               Kiến trúc sư trưởng

Mục đích công việc/ Tóm tắt công việc:
Chịu trách nhiệm các công việc thiết kế Nội thất từ giai đoạn gặp khách hàng, thiết kế ý tưởng 3D, 2D… đồng thời phối hợp với bộ phận dự toán, thi công nhằm hoàn thành hồ sơ đấu thầu thi công và thi công hoàn thiện dự án.

Trách nhiệm/ Nhiệm vụ chính

Các công việc về thiết kế Nội thất. Đảm bảo hồ sơ đạt chất lượng về thẩm mỹ và kỹ thuật..

Nắm rõ yêu cầu,ý tưởng của khách hàng

Chuẩn bị, trình mẫu vật liệu liên quan đến khách hàng

Phối hợp với bộ phận dự toán, thi công trong việc đấu thầu và thi công công trình

Chịu trách nhiệm làm báo cáo ngày/ tuần/ tháng cho TGD hoặc khi được yêu cầu

Thực hiện các công việc khác được giao bởi Tổng Giám Đốc

Các mối liên hệ công việc:

Nội bộ                  :  Toàn thể nhân viên

Bên ngoài            :   Khách hàng / Đối tác

Đặc điểm cá nhân:

Chuyên môn      : Tốt nghiệp Đại học là một lợi thế

Kinh nghiệm       : 2-4 năm kinh nghiệm

Kỹ năng:

Thành thạo các phầm mềm Acad, 3DMax, Sketch up, Lumion..

Có ý tưởng tốt, kỹ năng thể hiện 3D tốt

Giao tiếp tiếng Anh tốt là 1 lợi thế

Tính cách             : Nhiệt tình, chăm chỉ và đáng tin cậy

 

Bài viết liên quan

Xem thêm